Megnyílt a Család és KarrierPONT Egerben

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent Nők a családban és a munkahelyen tárgyú felhívásra, amelynek során az „Nők a munka világában Heves megyében ” (EFOP-1.2.9-17-2017-00046) című projekt megvalósításához bruttó 198 360 148 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A nők munkaerő-piaci helyzetének javítását, a munka és család összeegyeztethetőségét segíti Egerben a Hadnagy utca 6. szám alatt létrejött, egész Heves megyét lefedő Család és KarrierPONT. A programban a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett, konzorciumi partnerként, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei működtetik a szolgáltató irodát.

A Kormány célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését, melynek elősegítésére pályázatot hirdetett meg az együttműködést vállaló költségvetési szervek és nonprofit szervezetek számára. A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatás segítségével a konzorciumi partnerek a „Nők a munka világában Heves megyében” című projekt keretein belül kívánják elérni egész Heves megyét lefedően a kitűzött célokat 2020 végéig.

A projekt tartalmi részeként Család és KarrierPont néven tanácsadó irodát hoztak létre, mely hétfőn, szerdán, pénteken állandó nyitva tartással várja a célcsoportba tartozó aktív korú nőket, akik a munka és a család összeegyeztethetőségét szeretnék a személyes életükben megvalósítani, és erre jó megoldást látnak az atipikus foglalkoztatásban.

A CSAKPONT célja, hogy a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő hölgyeknek nyújtson segítséget szociális, HR- és pszichológus szakember segítségével, gyermekfelügyelet biztosítása mellett képzési lehetőségeket, tréningeket kínáljon a munkaerőpiacról kiszorult édesanyáknak, közösségi térként funkcionáljon kisgyermekesek és női vállalkozók részére, elősegítse a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését, és találkozási pont legyen munkáltatók és álláskeresők között.

Képzéseinkre azonban nem csupán a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő hölgyeket várják, hanem minden olyan érdeklődőnek is szól, akiknek a munkakeresésben, vagy karrierváltásukban segítségre lenne szüksége.

A család és munka hatékonyabb összeegyeztetésére vágyó munkavállalók számára ajánl nekik szóló tréningeket, foglalkozásokat.

A Család és KarrierPONT megniytóján az iroda felszentelésére is sor került.

Az irodában folyamatosan jelen levő szociális munkás, művelődésszervező és egy gyermekfelügyelő munkatárs a szakmai tanácsadáson túl információt közvetítenek, különböző tréningeket szerveznek, továbbá kiemelten ösztönzik a női vállalkozások megalakulását és elősegítik a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését.

A program másik kiemelt célcsoportja a megyei munkáltatók, akikkel a projekt megvalósítói az igényfelméréseket követően folyamatos párbeszédet tartanak fenn annak érdekében, hogy a munkaadói oldal és a női munkavállalói oldal is egymásra találjon. Számukra szóló képzésünk során a résztvevő vállalati képviselők megismerkedhetnek többek között a családbarát munkáltatói és vezetői működéssel, valamint az erre vonatkozó előnyökkel és trendekkel.

A projekt szemléletformáló programsorozat keretében már megalakított egy HR klubot megyei munkáltatók bevonásával és egy Női üzleti klubot, ami havonta tart foglalkozásokat. Mindkét rendezvényen a munka és magánélet összehangolását segítő szemléletformáló előadások zajlanak.

Ősszel három trénig indul el, melyet az IFKA Nonprofit Kft. szakemberei tartanak. A képzések ingyenesek és nyitottak, bárki jelentkezhet rájuk. Ilyen képzés a munkaadóknak szóló „Család-barát vállalat leszünk!” tréning, a munkavállalóknak szóló munka és magánélet össze-hangolását segítő “Munka & Család” tréning és a magánszemélyeknek szóló „Visszatérők reintegrációs” tréningje.

A projekt rövid- és hosszú távú hatása, hogy hozzájárul a nők foglalkoztatásának növeléséhez, a munkaerőhiány mérsékléséhez, a munkaerőpiacon a kereslet-kínálat optimális arányának alakulásához, valamint a megfelelő munkaerő rendelkezésre állásához a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek együttműködése révén. Hosszú távú hatás mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon a szemléletmód pozitív irányú változása.

Család és KarrierPONT szolgáltatásai:

Szolgáltatásainknak központi feladata  a nők és a családok munkaerő-piacon való elhelyezkedésének elősegítése. Ennek elsődleges eszköze a munkához jutás segítése. Ez a folyamat nem pusztán a munkavállaló és munkaadó egymásra találására szorítkozik, hanem elsősorban olyan stratégiák kialakítását kell elsajátíttatnunk az egyénekben, ami lehetővé teszi a társadalmi főáramba való visszakerülését.

Ugyancsak fontos feladatunk a családok életében előforduló kritikus helyzetekben az azonnali segítségnyújtás is.

Milyen feladatokat jelentenek ezek pontosan?

• Szociálisan segítségre szoruló emberek, elsősorban családok számára munkahelykereséssel kapcsolatos ügyintézés, beleértve az önéletrajz , álláspályázat, motivációs levél megírását.

• A családi életükben elakadással küzdő, környezetükben nehezebben beilleszkedő, a munkaerőpiacról tartós betegség, szenvedélybetegség miatt kikerült ügyfelek számára atipikus munkahely felkutatása, munkába állassal kapcsolatos ügyintézés segítése.

• A szolgáltatásokhoz kapcsolódóan szakszerű gyermekfelügyelet nyújtása.
• Önkéntes segítők bevonásának megszervezése a család és munka összeegyeztetését segítendő szolgáltatások megszervezéséhez, az önkéntes csoport számára szakmai és mentálhigiénés segítségnyújtás.

Munkánkat a védőnői hálózat, iskolapszichológus és lelki pásztor is segíti.

Milyen programokat szervezünk ezen feladatok megvalósítása érdekében?

Hosszú távú feladataink közé tartozik a stratégiai együttműködés kialakítása azon állami, szociális és egyházi szervezetekkel, ahol leendő klienseink megjelennek.

Láthatóvá és dinamikussá kell tennünk a jelenlétünket mind a valós, mind a virtuális térben Heves megyében, hogy elérhetők legyünk ügyfeleink számára.

Ennek megvalósítását szolgáló programok:

• Tréningek védőnők számára
• Szülői klubok működtetése
• Baba mama torna
• Családi kézműves napok ünnepkörökhöz kapcsolódóan
• Családokhoz kötődő jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények – pl A házasság világnapja, Anyák napja, Gyermeknap, Anyatejes táplálás világnapja
• Adventi Várakozás
• Nőnap
• HR Klub
• Háztartás vezetési workshop
• Önéletrajz író workshop
• Informatika 1X1 workshop
• Nagyszülők Napja
• Gyermeknevezlési tanácsadás
• Pályaorientációs nap
• Üzleti reggeli, avagy networking női vállalkozóknak
• Állásbörze

CSAKPONT nyitva tartása:
• hétfő: 8:00-16:00
• szerda: 8:00-18:00
• péntek: 8:00-14:00

Elérhetőség:

E-mail: csakpont@hkik.hu
Telefon: 36/429-612 301-es mellék
Mobil: 30/686-1026
https://www.facebook.com/Család-és-Karrierpont-Heves-megye

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. „Nők a munka világában Heves megyében ” (EFOP-1.2.9-17-2017-00046)